bưu điện nhật bản

  1. yuri

    Pháp luật Nguyên giám đốc bưu điện chào mời gửi tiền ảo và lừa đảo 1 tỷ yên ... Bưu điện Nhật Bản bồi thường toàn bộ thiệt hại

    Vào ngày 6, Bưu điện Nhật Bản thông báo rằng một người đàn ông khoảng 60 tuổi, nguyên là Giám đốc bưu điện Nagasaki Sumiyoshi (thành phố Nagasaki), bị nghi ngờ lừa đảo khoảng 1 tỷ yên bằng cách chào mời gửi tiền ảo từ khoảng 50 khách hàng. Nguyên giám đốc cho biết ông đã thừa nhận gian lận trong...
  2. yuri

    Doanh nghiệp Sự rung động tất yếu đối với những gã khổng lồ điện thoại di động: "sự hợp tác mang tính lịch sử" của Rakuten đã huy động được 240 tỷ yên

    "Mối quan hệ hợp tác lịch sử giữa Bưu điện Nhật Bản, một trong những doanh nghiệp lâu đời nhất và một liên doanh internet ra đời năm 1997." Việc tăng vốn 240 tỷ yên của Tập đoàn Rakuten được công bố vào ngày 12 tháng 3 có thể đưa Rakuten Mobile trở thành người dẫn đầu trong kỷ nguyên 5G ngay lập...
Top