cách làm bài đọc hiểu

  1. ngoctangjp

    Phương pháp làm bài thi đọc hiểu tiếng nhật

    PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI THI ĐỌC HIỂU TIẾNG NHẬT [Đọc hiểu] luôn là nỗi sợ hãi đối với hầu hết các bạn đang theo học Tiếng Nhật, đặc biệt khi càng học lên cao thì bài đọc lại càng dài, càng nhiều chữ hán nhìn thôi là đã hoa mắt rồi chứ nói gì đến đọc với hiểu nữa. Nhưng [đọc hiểu] lại chiếm đến ⅓...
Top