cảnh báo

  1. yuri

    Covid-19 Chính phủ gỡ bỏ hoàn toàn tình trạng khẩn cấp. Cần tiếp tục cảnh giác để tránh "làn sóng thứ 4"

    Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố cho bốn khu vực như một biện pháp đối phó với virus corona mới đã được gỡ bỏ với thời hạn là 21 ngày. Chính phủ sẽ thực hiện mọi nỗ lực có thể để ngăn ngừa lây nhiễm tại các nhà hàng và mở rộng hệ thống kiểm tra và y tế với mục đích ngăn chặn sự lây nhiễm...
  2. yuri

    Khí tượng Nhật Bản: Từ ngày 7 cần đề phòng bão tuyết và tuyết rơi dày trong các cơn bão mùa đông với "các đợt lạnh ở cấp độ vài năm một lần"

    Vào ngày 7, không khí lạnh sẽ tràn vào trở lại. Nó mạnh hơn so với thời tiết lạnh từ trước đến nay trong mùa này, và có khả năng đạt mức mạnh hơn vài năm một lần. Những đợt lạnh thường ập đến vào mùa đông này Không khí lạnh mạnh thường tràn về trong mùa đông năm nay. Từ ngày 14 đến ngày 21...
Top