cảnh báo

  1. yuri

    Khí tượng Nhật Bản: Từ ngày 7 cần đề phòng bão tuyết và tuyết rơi dày trong các cơn bão mùa đông với "các đợt lạnh ở cấp độ vài năm một lần"

    Vào ngày 7, không khí lạnh sẽ tràn vào trở lại. Nó mạnh hơn so với thời tiết lạnh từ trước đến nay trong mùa này, và có khả năng đạt mức mạnh hơn vài năm một lần. Những đợt lạnh thường ập đến vào mùa đông này Không khí lạnh mạnh thường tràn về trong mùa đông năm nay. Từ ngày 14 đến ngày 21...
Top