cảnh sát

  1. kamikaze

    Covid-19 Tiết lộ trong ngày cảnh sát: 19% số cuộc gọi đến cảnh sát Nhật Bản trong năm 2020 là không có tính khẩn cấp.

    “Đang dịch nên làm ơn hãy đuổi bố mẹ tôi từ tỉnh khác đến chơi về nhà họ đi đi”!! Đây là một trong những cuộc gọi khẩn cấp được gọi cho cảnh sát Nhật Bản trong năm qua. Nhân dịp hôm nay, ngành cảnh sát ( ngày 10 tháng 1), cảnh sát Nhật Bản đã cho công bố số liệu thống kê các cuộc gọi cảnh...
Top