Covid-19 Tiết lộ trong ngày cảnh sát: 19% số cuộc gọi đến cảnh sát Nhật Bản trong năm 2020 là không có tính khẩn cấp.

Covid-19 Tiết lộ trong ngày cảnh sát: 19% số cuộc gọi đến cảnh sát Nhật Bản trong năm 2020 là không có tính khẩn cấp.

“Đang dịch nên làm ơn hãy đuổi bố mẹ tôi từ tỉnh khác đến chơi về nhà họ đi đi”!!

Đây là một trong những cuộc gọi khẩn cấp được gọi cho cảnh sát Nhật Bản trong năm qua.

socanhsat.png


Nhân dịp hôm nay, ngành cảnh sát ( ngày 10 tháng 1), cảnh sát Nhật Bản đã cho công bố số liệu thống kê các cuộc gọi cảnh sát với nội dung không có gì khẩn cấp như cuộc gọi trên đây. Thời gian từ tháng 1 đến tháng 11 năm ngoái, tổng số cuộc gọi không cần thiết như trên là 1476741 cuộc.


Theo cảnh sát thì trong những cuộc gọi khẩn cấp cho cảnh sát có một số trường hợp liên quan đến corona như “ có người không chịu xếp hàng đúng quy định ở siêu thị” “Có biển số xe của tình khác đến du lịch”.Ngoài ra cũng có những nội dung gọi cho cảnh sát rằng “Trường đang nghỉ học vì corona, phải cho con ăn uống như thế nào ở nhà?” “Hãy cho tôi biết nơi giải đáp câu hỏi về corona”.Theo nguồn tin từ cảnh sát Nhật Bản thì số cuộc gọi khẩn cấp không cần thiết không liên quan đến tai nạn hay chuyện khẩn cấp chiếm 19% tổng số cuộc gọi đến cảnh sát trong năm qua.

Cảnh sát kêu gọi người dân gọi vào số 9110 khi muốn được tư vấn về vấn đề gì đó (thay vì gọi số khẩn cấp 110).Bàn thêm:

Khác với cảnh sát một số nước. Cảnh sát Nhật Bản phải làm dâu trăm họ. Ngoài việc trấn áp tội phạm, giải quyết tai nạn thì hầu như có việc gì dân cũng gọi cảnh sát. Nhưng quyền của cảnh sát khá bị hạn chế nên nếu hành động không khéo dễ bị dân kiện.


Còn yêu cầu “Đuối bố mẹ về hộ” được nêu ra trong bài viết dường như cũng là “chuyện thường” ở Nhật.
 

Bài viết liên quan

ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top