chăm sóc y tế - điều dưỡng

  1. yuki1485

    Xã hội Vì sao ổ dịch tại cơ sở dành cho người cao tuổi vẫn chưa biến mất ?

    Các trường hợp tử vong với số lượng lớn đã xảy ra ở tỉnh Hyogo tại một cơ sở dành cho người cao tuổi, nơi xảy ra ổ dịch Corona mới ( lây nhiễm tập thể ). Chính phủ và các bên liên quan cũng đang khẩn trương thực hiện các biện pháp, tuy nhiên tình hình khó khăn có thể sẽ tiếp tục diễn ra trong...
  2. yuki1485

    Việc làm Nhật Bản : Số lượng lao động nước ngoài trong lĩnh vực y tế và phúc lợi đã vượt quá 40.000 người . Tiến triển trong việc tiếp nhận lao động nước ngoài

    Lĩnh vực chăm sóc y tế / điều dưỡng trở thành nơi cho lao động nước ngoài đóng vai trò tích cực Số lượng lao động nước ngoài năm ngoái là cao nhất từ trước đến nay Vào ngày 29 tháng 1, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã công bố rằng tính đến cuối tháng 10 năm 2020, số lượng lao động...
Top