Việc làm Nhật Bản : Số lượng lao động nước ngoài trong lĩnh vực y tế và phúc lợi đã vượt quá 40.000 người . Tiến triển trong việc tiếp nhận lao động nước ngoài

Việc làm Nhật Bản : Số lượng lao động nước ngoài trong lĩnh vực y tế và phúc lợi đã vượt quá 40.000 người . Tiến triển trong việc tiếp nhận lao động nước ngoài

Lĩnh vực chăm sóc y tế / điều dưỡng trở thành nơi cho lao động nước ngoài đóng vai trò tích cực

Số lượng lao động nước ngoài năm ngoái là cao nhất từ trước đến nay

Vào ngày 29 tháng 1, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã công bố rằng tính đến cuối tháng 10 năm 2020, số lượng lao động nước ngoài là 1.724.328 người, tăng 4% so với năm trước. Đây là con số cao nhất khi thông báo khi tuyển dụng người nước ngoài đã được bắt buộc kể từ năm 2007.

Nhìn vào số lượng lao động theo quốc tịch, Việt Nam có số lượng lớn nhất với 443.998 người. Tiếp theo là Trung Quốc với 419.431 người và Philippines với 184.750 người . Đây là lần đầu tiên Việt Nam vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia có số lượng người nhiều nhất. Mặt khác, số người tại Brazil và Peru đang giảm so với năm trước.

Theo ngành, số lượng lao động nước ngoài lớn nhất là trong ngành công nghiệp chế tạo (482.002 người ), chiếm 28% tổng số lao động. Tiếp theo là 16,1% ( 276.951 người ) thuộc "ngành dịch vụ (không được phân loại như lưu trú, ăn uống, giáo dục, hỗ trợ học tập, chăm sóc y tế, phúc lợi, v.v.)" và 13,5% (232.014 người) thuộc "kinh doanh bán buôn / bán lẻ" ,vv .

Số lao động nước ngoài trong lĩnh vực "chăm sóc y tế và phúc lợi" bao gồm cả lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng là 43.446 người, chiếm 2,5% tổng số . Mặc dù tỷ lệ người nước ngoài làm việc trong lĩnh vực “chăm sóc y tế / phúc lợi” là nhỏ, nhưng đã tăng hơn 9.000 người so với số lượng lao động của năm ngoái. Đây là lĩnh vực có số lượng lao động nước ngoài ngày càng tăng nhanh.

og_image_191_100-20210222111704.png


Tại Nhật Bản, nơi đang già hóa dân số, nguồn nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng vô cùng thiếu hụt. Trong những năm gần đây, có trường hợp các cơ sở chăm sóc điều dưỡng sử dụng lao động nước ngoài để bổ sung sự giúp đỡ cho họ. Trên thực tế, việc làm của người nước ngoài ở cấp độ cơ sở kinh doanh là bao nhiêu ? Hãy thử làm sáng tỏ chi tiết hơn bằng dữ liệu .

Việc tận dụng lao động nước ngoài tiến triển trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng do thiếu nguồn nhân lực

Theo "Điều tra lao động chăm sóc điều dưỡng (thực hiện năm 2019)" của Trung tâm ổn định lao động chăm sóc điều dưỡng, khi được hỏi liệu cơ sở chăm sóc điều dưỡng có cảm thấy thiếu nhân lực hay không (n = 9.126), "rất thiếu", "thiếu hụt" và "hơi thiếu hụt" chiếm 65,3% tổng số cơ sở trả lời. Khoảng 70% các cơ sở chăm sóc điều dưỡng cảm thấy thiếu nhân lực.

Mặt khác, tỷ lệ cơ sở tiếp nhận lao động nước ngoài là 6,6% trên tổng số . Nó không đủ để bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn nhân lực của các cơ sở chăm sóc điều dưỡng, nhưng dựa trên thực tế là 2,6% trong cuộc khảo sát năm ngoái, có thể nói rằng việc tận dụng lao động nước ngoài đang tiến triển nhanh chóng.

Ngoài ra, khi được hỏi làm thế nào để tiếp nhận lao động nước ngoài (n = 600, câu hỏi nhiều đáp án), 22,2% trả lời là "thực tập sinh kỹ năng", 22,2% là "du học sinh", và " tư cách lưu trú điều dưỡng" là 21,5%, "EPA (Chấp nhận theo Hiệp định Đối tác Kinh tế)" là 11,7%, và "tư cách lưu trú " Kỹ năng đặc định Số 1 "" là 2,5% . Tỷ lệ thực tập sinh kỹ năng, du học sinh , tư cách lưu trú “chăm sóc điều dưỡng ” ngày càng tăng.

Về việc đánh giá việc sử dụng lao động nước ngoài, nhiều cơ sở chăm sóc điều dưỡng thực sự tiếp nhận lao động nước ngoài đã đưa ra những ấn tượng tốt như “nguồn lao động được đảm bảo” và “nơi làm việc trở nên sôi động”. Mặt khác, tại các cơ sở kinh doanh không tiếp nhận lao động nước ngoài, đa số câu trả lời là “lo ngại về giao tiếp với người sử dụng” và “Tôi hoang mang về sự khác biệt trong lối sống, phong tục tập quán”.

Việc làm của lao động nước ngoài trở nên khó khăn do thảm họa Corona

Ảnh hưởng đến việc tiếp nhận lao động nước ngoài

hw414_AS20180810001970_comm.jpg


Trong ngành chăm sóc điều dưỡng, nơi tình trạng thiếu lao động tiếp tục diễn ra, việc tuyển dụng nhân viên không tiến triển như mong đợi tại cơ sở chăm sóc điều dưỡng do ảnh hưởng của sự lan rộng lây nhiễm virus Corona mới tiếp tục từ năm ngoái.

Theo một cuộc khảo sát bảng câu hỏi do Hội đồng Quốc gia về Cơ sở Phúc lợi cho Người cao tuổi (tiến hành vào tháng 5 năm 2020, nhắm vào 77 doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng ), câu hỏi đặt ra là "Có bất kỳ thay đổi nào trong việc tuyển dụng nhân viên tại các cơ sở chăm sóc điều dưỡng trong thảm họa corona hay không ? ", 14% được hỏi trả lời rằng họ "nghiêm khắc hơn" và 12% trả lời rằng họ "hơi nghiêm khắc ". Có tới 26% cơ sở cảm thấy khó trong việc tuyển dụng.

Hơn nữa, khi được hỏi về tình trạng tuyển dụng nhân viên chăm sóc người nước ngoài, 9% trả lời rằng việc tiếp nhận bị "hủy bỏ", 70% trả lời "hoãn", và 3% trả lời "không liên lạc", hơn 80% các doanh nghiệp trả lời đã xuất hiện ảnh hưởng.

20210222111644__2.png


Tình hình hiện nay là khó có thể đến Nhật Bản từ nước ngoài do thảm họa Corona. Việc tiếp nhận lao động nước ngoài theo kế hoạch đang trở nên khó khăn.

Việc hủy bỏ đang diễn ra lần lượt trong các lĩnh vực khác và cần hỗ trợ khẩn cấp

Do sự lan rộng của Corona, các thực tập sinh kỹ năng nước ngoài đã bị sa thải cho dù bất kể ngành nghề nào.

Theo một cuộc khảo sát của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản , khoảng 3.700 thực tập sinh kỹ năng nước ngoài đã bị sa thải do ảnh hưởng của Corona tính đến ngày 25 tháng 9 năm 2020. Chính phủ đã đặt ra các biện pháp đặc biệt để các thực tập sinh kỹ năng bị sa thải có thể làm việc trong một ngành công nghiệp khác trong tối đa một năm.

Tuy nhiên, theo nhóm hỗ trợ người lao động nước ngoài, có một số trường hợp các “nghiệp đoàn” tiếp nhận thực tập sinh không hỗ trợ việc làm lại nên không thể kiếm được tiền sinh hoạt, mất nơi ở. ..

Vào tháng 11 năm 2020, khoảng 30 thành viên của tổ chức hỗ trợ đã tiến hành một cuộc khảo sát thực tế về tình hình sinh sống – việc đi làm lại của các thực tập sinh đã bị sa thải , đã yêu cầu Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi àm rõ trách nhiệm của "nghiệp đoàn" cần hỗ trợ các thực tập sinh, Với tư cách là phía nghiệp đoàn , cũng có những trường hợp cho dù muốn hỗ trợ toàn bộ cho thực tập sinh nước ngoài nhưng có thể gặp khó khăn do thảm họa Corona. Quốc gia và chính phủ cần có các biện pháp thể chế phù hợp để họ có thể đi làm trở lại mà không gặp vấn đề gì.

Tiếp nhận tập sinh nước ngoài thất nghiệp trong ngành chăm sóc diều dưỡng

Có thể thay đổi tư cách lưu trú thành "hoạt động đặc định" như một biện pháp đặc biệt

Kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2020, thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài gặp khó khăn trong việc làm việc do thảm họa Corona sẽ được cấp tư cách lưu trú "hoạt động đặc định (có thể đi làm)" tối đa 1 năm.

Thực tập sinh kỹ năng ban đầu là một hệ thống cho phép lao động các công ty Nhật Bản để tiếp thu được kỹ năng trong một lĩnh vực cụ thể. Tuy nhiên, do sự lan rộng của Corona, có nhiều trường hợp thường khó tiếp tục duy trì . Ngoài ra, Corona lan rộng ở giai đoạn các thực tập sinh về nước ngay sau khi hoàn thành khóa thực tập , và họ không thể trở về nước sau khi nghỉ việc.

Chính phủ đã thiết lập một tư cách lưu trú "hoạt động đặc định (có thể đi làm)” để giải quyết những vấn đề này. Nếu tư cách lưu trú này được cấp, ngay cả khi không thể làm việc ở nơi bạn đã từng làm việc, bạn vẫn có thể tiếp nhận các kỹ năng trong một ngành hoặc nghề nghiệp khác dưới hình thức tái tuyển dụng.

Để có được tư cách lưu trú của "hoạt động đặc định (có thể đi làm)”, cần phải đáp ứng một số yêu cầu, chẳng hạn như nguyện vọng các thực tập sinh kỹ thuật tiếp thu được các kỹ năng cần thiết cho công việc mới và sự hướng dẫn và hỗ trợ (bao gồm cả hỗ trợ cuộc sống hàng ngày) của các cơ quan tiếp nhận để có thể tiếp thu được các kỹ năng cần thiết trong công việc.

Khoảng 70% cơ sở chăm sóc điều dưỡng thuận lợi tiếp nhận người nước ngoài có kỹ năng đặc định

Để người lao động nước ngoài / thực tập sinh kỹ năng bị mất việc làm có thể làm việc lại với tư cách lưu trú là "hoạt động đặc định (có thể đi làm)", trước tiên họ phải tìm được một tổ chức tiếp nhận. Như đã đề cập trước đó, lẽ ra người lao động có thể đi làm lại suôn sẻ với sự hỗ trợ của các "nghiệp đoàn", nhưng điều đó đã không hiệu quả do ảnh hưởng của thảm họa Corona, và tình hình hiện tại là có những tiếng nói khiếu nại từ các tổ chức hỗ trợ.
Trong hoàn cảnh như vậy, "ngành công nghiệp chăm sóc điều dưỡng " đang thu hút sự chú ý với tư cách là người tiếp nhận lao động đi làm lại . Do nguồn nhân lực tại các cơ sở chăm sóc điều dưỡng, cơ sở kinh doanh trên cả nước đang thiếu trầm trọng nên có thể nhận thấy xu hướng chào đón các lao động người nước ngoài.

Ví dụ, trong một cuộc khảo sát (n = 374) do tỉnh Oita thực hiện trên các cơ sở chăm sóc điều dưỡng trong tỉnh, tỷ lệ phần trăm người được hỏi "muốn" hoặc "mong muốn" tiếp nhận nhân viên chăm sóc điều dưỡng "có kỹ năng đặc định " từ Việt nam chiếm khoảng gần một nửa, với 48% . Hơn nữa, 72% cơ sở chăm sóc điều dưỡng đã phản hồi tích cực về việc tiếp nhận , mong muốn tiếp nhận lao động trong vòng 3 năm.

20210222111652__3.png


Khi được hỏi tại sao không muốn tiếp nhận tại cơ sở chăm sóc điều dưỡng, nhiều người được hỏi nói rằng họ không thể chuẩn bị hệ thống tiếp nhận (37%) và lo lắng về chi phí (21%). Nếu những vấn đề này được giải quyết với sự hỗ trợ của chính phủ, số lượng các cơ sở sẵn sàng tiếp nhận lao động nước ngoài sẽ tăng lên.

Lần này tôi đã nghĩ về những người lao động nước ngoài trong ngành chăm sóc điều dưỡng . Sự thiếu hụt lao động của ngành chăm sóc y tế/ điều dưỡng là nơi tốt để tái tận dụng lao động nước ngoài bị mất việc làm do thảm họa Corona. Cần có sự hỗ trợ hơn nữa của chính phủ để những lao động nước ngoài có thể tìm được công việc mới một cách suôn sẻ.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Đính kèm

  • 2c48ab030997707c37e0c573a9af4231-e1565096919211.jpg
    2c48ab030997707c37e0c573a9af4231-e1565096919211.jpg
    18.6 KB · Lượt xem: 102

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top