chảy máu chất xám

  1. yuri

    Giáo dục "Số lượng luận văn trên mỗi người dân" của Nhật Bản thấp nhất trong các nước phát triển. Các nhà nghiên cứu sang Trung Quốc có nền tảng gì?

    "Kế hoạch ngàn người là một kế hoạch thu hút nguồn nhân lực cấp cao ở Trung Quốc, và tôi biết rằng có nhiều báo cáo và thảo luận khác nhau. Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm và theo dõi các xu hướng." Đó là lời của chánh văn phòng Katsunobu Kato. Tại một cuộc họp thường kỳ vào ngày 22 tháng 10...
Top