chênh lệch giới

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Tỷ lệ giám đốc là nữ giới cao nhất từ trước đến nay nhưng chỉ đạt 8,2%, một nửa là người thừa kế của gia đình.

    Tỷ lệ giám đốc là nữ giới đạt mức cao nhất từ trước đến nay nhưng chỉ ở mức 8,2% tức là chưa đến 10%. Ở Nhật Bản, nơi nữ giới gánh vác gánh nặng nội trợ và nuôi dạy con một cách không cân đối, người ta thấy rõ sự phân công lao động theo giới tính và cơ hội tích lũy kinh nghiệm để trở thành nhà...
  2. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Chỉ số chênh lệch giới xếp thứ 116, thấp nhất trong các nước tiên tiến.

    Vào ngày 13, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã công bố phiên bản năm 2022 của "Báo cáo chênh lệch giới", trong đó tóm tắt tình hình chênh lệch giới toàn cầu. Giả sử rằng nam và nữ bằng nhau ở mức 100%, thì tỷ lệ thực tế của toàn thế giới là 68,1%. Báo cáo cảnh báo rằng số năm để đạt được bình...
Top