Xã hội Khảo sát của Ngân hàng Thế giới về chênh lệch giới trong kinh tế, Nhật Bản đứng thứ 104 trên 190 quốc gia, thấp nhất trong các nước phát triển

Xã hội Khảo sát của Ngân hàng Thế giới về chênh lệch giới trong kinh tế, Nhật Bản đứng thứ 104 trên 190 quốc gia, thấp nhất trong các nước phát triển

20230303-00010010-abemav-000-3-view.jpg


Ngân hàng Thế giới đã công bố kết quả khảo sát về chênh lệch giới trong kinh tế tại 190 quốc gia và khu vực, Nhật Bản tụt xuống vị trí thứ 104, thấp nhất trong các nước phát triển.

Một báo cáo do Ngân hàng Thế giới công bố vào ngày 2 cho thấy chỉ số về mức độ tiến bộ của mỗi quốc gia về mặt pháp lý trong việc giảm khoảng cách chênh lệch giới. 14 quốc gia, bao gồm Đức, Pháp và Canada, đạt 100 điểm về bình đẳng giới hoàn toàn, trong khi Nhật Bản chỉ đạt 78,8 điểm. Đây là mức thấp nhất trong số các nước phát triển và thấp nhất trong số 38 quốc gia thành viên OECD.

"Lương hưu", "tài sản", "chăm sóc trẻ em", v.v. là 100 điểm, và mặc dù người ta nói rằng không có khoảng cách giới hợp pháp, nhưng ở mục "nơi làm việc" là 50 điểm , "Tiền lương" là ở mức thấp nhất với 25 điểm, chỉ ra rằng luật pháp của Chính phủ đưa ra để điều chỉnh sự chênh lệch là không có sự tiến triển.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top