chi phí công

  1. yuri

    Kinh tế Chi phí tổ chức Thế vận hội Tokyo / Paralympic giảm 150 tỷ yên vì không có khán giả ... Không có thêm gánh nặng chi phí công do giảm phí lao động

    Theo một cuộc phỏng vấn với những người có liên quan trong Ban tổ chức Thế vận hội, chi phí tổ chức Thế vận hội Tokyo và Paralympic mùa hè này thì chi phí ít hơn 150 tỷ yên so với ngân sách. Chi phí nhân sự đã giảm đáng kể do sự kiện không có khán giả, vượt quá mức giảm giá vé. Ban Tổ chức...
Top