chi phí giáo dục

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Xếp hạng "Chi phí giáo dục cho trẻ em" của tỉnh, chênh lệch gấp 5 lần giữa vị trí thứ nhất "Tokyo" và vị trí thứ 47 "Aomori"

    Bước đầu tiên trong việc hình thành tài sản bắt đầu bằng việc nắm rõ ngân sách hộ gia đình. Lần này, trọng tâm là "chi phí giáo dục." . Tâm huyết của các phụ huynh là muốn cho con được giáo dục tốt nhất có thể . Chúng ta sẽ xem xét chi phí giáo dục cho trẻ em trong "Khảo sát hộ gia đình" của Bộ...
  2. yuki1485

    Giáo dục Khảo sát của JASSO : Tổng số tiền học phí và chi phí sinh hoạt của sinh viên đại học là 1.913.500 yên

    Vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, Tổ chức Hỗ Trợ Sinh viên Nhật Bản (JASSO) đã công bố kết quả của “Cuộc khảo sát Đời sống Sinh viên năm tài chính 2018 (Năm Bình Thành thứ 30 )”. Chi phí sinh hoạt trung bình của sinh viên là tổng học phí và chi phí sinh hoạt, là 1.913.500 yên. Thu nhập của sinh...
Top