Giáo dục Khảo sát của JASSO : Tổng số tiền học phí và chi phí sinh hoạt của sinh viên đại học là 1.913.500 yên

education-jasso.png


Vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, Tổ chức Hỗ Trợ Sinh viên Nhật Bản (JASSO) đã công bố kết quả của “Cuộc khảo sát Đời sống Sinh viên năm tài chính 2018 (Năm Bình Thành thứ 30 )”. Chi phí sinh hoạt trung bình của sinh viên là tổng học phí và chi phí sinh hoạt, là 1.913.500 yên. Thu nhập của sinh viên đại học trung bình là 2.001,300 yên, và tỷ lệ lao động bán thời gian đã tăng lên so với cuộc khảo sát năm 2016 trước đó.

Khảo sát Đời sống Sinh viên được thực hiện hàng năm nhằm mục đích làm rõ tình hình thực tế của đời sống sinh viên thông qua việc nắm bắt điều kiện sống của sinh viên trên toàn quốc và có được những tư liệu cơ bản để tăng cường dự án hỗ trợ đời sống sinh viên. Thời gian khảo sát là tháng 11 năm 2018. Đối tượng là sinh viên đại học, cao đẳng chính quy và sinh viên sau đại học ( không bao gồm các khóa học liên thông, sinh viên vắng mặt và sinh viên nước ngoài). Khảo sát đã nhận được phản hồi hợp lệ từ 43.394 người.

"Chi phí sinh hoạt (chi tiêu) trung bình hàng năm của sinh viên, là tổng học phí (ban ngày) của trường đại học và chi phí sinh hoạt là 1.913.500 yên. Đây là mức tăng 29.300 yên so với cuộc khảo sát trước đó vào năm tài chính 2016 (Năm Bình Thành thứ 28). Liệt kê ra là học phí tăng 15.400 yên và chi phí sinh hoạt tăng 13.900 yên. Theo loại trường, cả chi phí sinh hoạt và học phí đều tăng đối với các chương trình đại học (ban ngày) và thạc sĩ, nhưng khi nhìn vào tỷ lệ chi phí sinh hoạt của sinh viên, tỷ lệ học phí đã giảm nhẹ ở tất cả các loại trường và tỷ lệ sinh hoạt chi phí đã tăng nhẹ .

Mặt khác, tổng thu nhập của sinh viên đại học (ban ngày) tăng 35.400 yên so với cuộc khảo sát trước lên mức trung bình là 2.001.300 yên. Sự phân chia thu nhập là 1.196.600 yên (59,8%) cho "trợ cấp từ gia đình", 359.600 yên (18,0%) cho "học bổng", và 401.500 yên (20,1%) cho "công việc bán thời gian". So với cuộc khảo sát trước, phần trăm thu nhập cho "công việc bán thời gian" tăng 2,0 điểm, và phần trăm "trợ cấp từ gia đình" và "học bổng" giảm. Theo phân loại trường học, chương trình tiến sĩ cao nhất là 3.132.300 yên, và cao đẳng ( ban ngày ) thấp nhất là 1.717.800 yên.

6b405d49349e1a691c84499a4ce37fd7-620x413.jpg


86,1% sinh viên đại học (ban ngày) là người đi làm bán thời gian (những người đã có kinh nghiệm làm việc bán thời gian trong cuộc khảo sát năm trước đó). Cao hơn 2,5 điểm so với cuộc khảo sát trước đó. Số lượng sinh viên đại học (ban ngày) nhận được một số loại học bổng, chẳng hạn như của Tổ chức Hỗ Trợ Sinh viên Nhật Bản, giảm 1,4 điểm so với cuộc khảo sát trước xuống còn 47,5%.

Thu nhập trung bình hàng năm của gia đình sinh viên đại học (ban ngày) là 8,54 triệu Yên đối với các trường đại học quốc lập, 7,5 triệu Yên đối với các trường công lập và 8,71 triệu Yên đối với các trường tư thục. Theo so sánh mức tiền theo trường học, thu nhập trung bình hàng năm của các hộ gia đình có con học đại học (ban ngày) là 6,4 triệu yên, thấp nhất so với cuộc khảo sát trước đó.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để gửi phản hồi

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi phản hồi

Đăng ký

Hãy đăng ký làm thành viên. Việc này rất đơn giản!

Đăng nhập

Bạn là thành viên? Hãy đăng nhập tại đây.

Top