chi phí học tập

  1. yuki1485

    Giáo dục Nhật Bản : Tìm hiểu thực trạng chi phí học tập cho trẻ em ( bản công bố năm 2020)

    Tình hình mới nhất trong năm 2020 là gì? Không chỉ học phí, mà tiền học, tiền sách giáo khoa, tiền học luyện thi hàng tháng, tiền học theo từng buổi học,… đòi hỏi phụ huynh phải đóng một khoản lớn. Lần này, bài viết sẽ xác nhận tình hình thực tế từ nội dung khảo sát (*) về chi phí giáo dục do...
Top