Giáo dục Nhật Bản : Tìm hiểu thực trạng chi phí học tập cho trẻ em ( bản công bố năm 2020)

Giáo dục Nhật Bản : Tìm hiểu thực trạng chi phí học tập cho trẻ em ( bản công bố năm 2020)

Tình hình mới nhất trong năm 2020 là gì?

Không chỉ học phí, mà tiền học, tiền sách giáo khoa, tiền học luyện thi hàng tháng, tiền học theo từng buổi học,… đòi hỏi phụ huynh phải đóng một khoản lớn. Lần này, bài viết sẽ xác nhận tình hình thực tế từ nội dung khảo sát (*) về chi phí giáo dục do Japan Finance Corporation công bố vào tháng 10/2020.

Thứ nhất là chi phí học tập cho tất cả trẻ em và tỷ lệ phần trăm chi phí học tập cho tất cả trẻ em trên thu nhập hàng năm của hộ gia đình vào năm 2020. Lệ phí bao gồm học phí, phí đi lại, sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy, phí mua đồ dùng học tập, phí trường luyện thi và gia sư tại nhà , phí mua sách tham khảo, và ngoài ra còn có chi phí cho các giờ học ngoại khóa . Nếu bạn có hai con trở lên, đó là tổng chi phí cho một đứa con . Ngoài ra, mặc dù các hộ gia đình có thu nhập hộ gia đình hàng năm dưới 2 triệu yên cũng được đề cập tại thời điểm khảo sát, nhưng nó đã bị loại khỏi cuộc kiểm tra chi tiết vì số lượng người được hỏi ít và có sự biến động thống kê nên giá trị cụ thể không được đăng trong báo cáo .

20201207-00210903-roupeiro-001-4-view.png


Đối với chi phí nhập học cho tất cả trẻ em thì thu nhập hộ gia đình hàng năm càng thấp thì chi phí càng ít ,và ở mức 1,066 triệu Yên đối với các hộ gia đình có dưới 2-4 triệu Yên ( Vì không có hộ gia đình nào trong dân số được khảo sát là không có con nên các hộ gia đình không có chi phí đi học sẽ không đẩy mức trung bình xuống.). Mặt khác, đối với những hộ gia đình có thu nhập hàng năm từ 8 triệu yên trở lên sẽ là 1,609 triệu yên, cao hơn khoảng 1,5 lần.

Mặt khác, tỷ lệ chi phí học tập trên thu nhập hộ gia đình hàng năm trái ngược với chính chi phí học tập , thu nhập hộ gia đình càng thấp thì phí càng cao .Hộ có thu nhập hàng năm dưới 2-4 triệu yên chiếm 31,7%, nhưng hộ có thu nhập hàng năm từ 8 triệu yên trở lên chỉ chiếm 12,6%. Khi chúng ta nhìn vào tỷ lệ thu nhập hàng năm của hộ gia đình thay vì số tiền đơn thuần, có thể thấy một lần nữa gánh nặng chi phí đi học đối với các hộ gia đình có thu nhập thấp lớn như thế nào.

Điều tra các thay đổi theo thời gian

Tiếp theo, chúng ta hãy xem xét những thay đổi theo thời gian liên quan đến tỷ lệ chi phí đi học cho tất cả trẻ em và chi phí đi học cho tất cả trẻ em trong thu nhập hàng năm của hộ gia đình. Cuộc khảo sát đã được thực hiện từ trước năm 2013, nhưng phương pháp khảo sát đã thay đổi đáng kể giữa năm 2014 và trước năm 2013, và không thể mong đợi tính liên tục của dữ liệu, vì vậy cuộc khảo sát chỉ được giới hạn từ năm 2014 trở đi.

Trước hết là về chi phí đi học của tất cả trẻ em.

20201207-00210903-roupeiro-002-4-view.png


Như có thể thấy từ kết quả điều tra hộ gia đình của Bộ Nội vụ và Truyền thông, số trẻ em trung bình trong hộ gia đình đang giảm dần, do đó tất nhiên chi phí đi học của tất cả trẻ em trong hộ gia đình sẽ giảm dần vì số lượng trẻ em là đối tượng sẽ giảm. Trên thực tế, hầu như không có sự thay đổi trong nhóm hộ gia đình có thu nhập hàng năm thấp và có sự thay đổi dường như giảm nhẹ ở nhóm hộ gia đình có thu nhập hàng năm cao.

Mặt khác, gánh nặng gia đình thì sao?

20201207-00210903-roupeiro-003-4-view.png


Điều này ngược lại với chi phí học tập của tất cả trẻ em và không có sự thay đổi đáng kể ở các hộ gia đình có thu nhập hàng năm cao, và dường như tỷ lệ này đang giảm ở các hộ gia đình có thu nhập hàng năm thấp. Đặc biệt ở những hộ gia đình có dưới 2-4 triệu yên (mặc dù có bất thường xảy ra vào năm 2019) đã giảm rõ rệt. Ngay cả những hộ có thu nhập hàng năm cao nhất cũng có thể được hiểu là đang giảm dần, có thể thấy bằng cách so sánh đơn giản giá trị của năm cũ nhất và những năm gần đây nhất.

Điều đáng ngạc nhiên là vào năm 2014, các hộ gia đình có thu nhập hàng năm dưới 2-4 triệu yên đã chi gần 40% thu nhập hàng năm cho chi phí học tập cho trẻ (Do đối tượng của cuộc khảo sát dưới 64 tuổi nên không có khả năng thu nhập hộ gia đình hàng năm của những người sống bằng lương hưu bị giảm sút), và thậm chí vào năm 2020, năm gần đây nhất, hơn 30% đã được chi trả. Chúng ta cần phải nhìn nhận một lần nữa rằng sự khó khăn của việc nuôi dạy con cái dưới góc độ tiền bạc, và ở một góc độ khác, quan điểm tiền bạc rất quan trọng đối với việc nuôi dạy con cái.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Đính kèm

  • 20201207-00210903-roupeiro-000-4-view.jpg
    20201207-00210903-roupeiro-000-4-view.jpg
    80.9 KB · Lượt xem: 1,144

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top