chỉ số giá tiêu dùng

  1. yuri

    Tiêu dùng Điều chỉnh: Chi tiêu tiêu dùng thực tế, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7, chỉ gia tăng khiêm tốn

    (So sánh với tháng 7 năm 2019 trong đoạn cuối của văn bản đã được sửa từ "giảm 6,0%" thành "giảm 7,0%".) Theo khảo sát hộ gia đình vào tháng 7 do Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố, chi tiêu tiêu dùng thực tế của các hộ gia đình có từ hai người trở lên là 267.710 yên, bằng 0 trong điều kiện thực...
  2. yuki1485

    Kinh tế Nhật Bản : Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 âm 0,2% , mức âm trong 12 tháng liên tiếp.

    Theo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI, 2020 = 100) tháng 7 do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố, chỉ số tổng hợp không bao gồm thực phẩm dễ hỏng, biến động mạnh là 99,8, đạt mức âm 0,2% so với cùng tháng năm trước. . Chỉ số tiêu dùng đã đạt mức âm trong 12 tháng liên tiếp. Các sản phẩm liên...
Top