Kinh tế Nhật Bản : Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 âm 0,2% , mức âm trong 12 tháng liên tiếp.

Kinh tế Nhật Bản : Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 âm 0,2% , mức âm trong 12 tháng liên tiếp.

https___imgix-proxy.n8s.jp_DSXZQO0954117020082021000000-1.jpg


Theo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI, 2020 = 100) tháng 7 do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố, chỉ số tổng hợp không bao gồm thực phẩm dễ hỏng, biến động mạnh là 99,8, đạt mức âm 0,2% so với cùng tháng năm trước. . Chỉ số tiêu dùng đã đạt mức âm trong 12 tháng liên tiếp. Các sản phẩm liên quan đến năng lượng như xăng dầu tăng do giá dầu thô tăng, nhưng cước phí liên lạc giảm do cước điện thoại di động giảm, đẩy giá chung xuống.

Bộ Nội vụ và Truyền thông đã sửa đổi tiêu chuẩn tính toán từ chỉ số tiêu dùng cho tháng Bảy. Để phản ánh tốt hơn tình hình thực tế của xã hội, các hạng mục cần khảo sát đã được thay thế. Điện thoại cố định và từ điển bị loại bỏ.

Cước liên lạc qua điện thoại di động giảm 39,6% so với cùng tháng năm ngoái. Nó đóng góp 1,09 điểm vào mức âm của chỉ số toàn diện so với cùng tháng năm trước. Do ảnh hưởng của việc sửa đổi tiêu chuẩn, tỉ trọng của việc giảm cước điện thoại di động nói chung ngày càng tăng.

Mặt khác, tiêu thụ năng lượng tổng thể tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tốc độ tăng từ tháng 6 (4,3%). Dầu hỏa tăng 25,2% và xăng dầu tăng 19,6%. Chi phí điện đã giảm 0,3%. Phí bảo hiểm hỏa hoạn và động đất tăng 15,8% dodo sự gia tăng của thiên tai.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top