chi tiêu tài chính tăng

  1. yuri

    Kinh tế Tăng nhanh "nợ quốc gia" - Gia tăng chi tiêu tài chính cho các biện pháp chống corona mới không dừng lại

    Các biện pháp kinh tế corona khổng lồ “Nợ quốc gia” ngày một tăng. “Lượng trái phiếu chính phủ, các khoản vay và nợ được chính phủ bảo lãnh hiện tại” được Bộ Tài chính công bố ngày 10 tháng 11 năm 2020 là 1189 nghìn tỷ yên, tăng 7,7% so với cuối cùng kỳ năm trước. Kể từ năm 2013, tỷ lệ tăng...
Top