chiến dịch goto

  1. yuki1485

    Tiêu dùng Hiệp hội điều hành doanh nghiệp Nhật Bản : đề xuất triển khai chiến dịch "Go to" vào mùa vắng khách.

    Keizai Doyukai, Hiệp hội điều hành doanh nghiệp Nhật Bản đã có đề xuất rằng "Chiến dịch Go to" nên được thực hiện chủ yếu trong thời gian vắng khách để hồi sinh ngành du lịch sau Corona. Hiệp hội đề xuất chính phủ nên tránh mùa bận rộn cuối năm và lễ Tết, đồng thời giảm tỷ lệ chiết khấu cho các...
  2. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Thủ tướng Kishida "Xem xét sử dụng giấy chứng nhận tiêm chủng" cho chiến dịch Goto.

    Hôm nay là ngày cuối cùng cho các câu hỏi đại diện của các đảng được tổ chức tại Quốc hội . Với việc giải thể Hạ viện vào ngày mai, cuộc tranh luận cuối cùng giữa đảng cầm quyền và phe đối lập được mở ra. Đại diện Đảng Công Minh ông Yamaguchi đề nghị Thủ tướng Kishida tái khởi động "Chiến dịch...
Top