Tiêu dùng Hiệp hội điều hành doanh nghiệp Nhật Bản : đề xuất triển khai chiến dịch "Go to" vào mùa vắng khách.

Tiêu dùng Hiệp hội điều hành doanh nghiệp Nhật Bản : đề xuất triển khai chiến dịch "Go to" vào mùa vắng khách.

ダウンロード - 2021-10-22T152510.007.jpg


Keizai Doyukai, Hiệp hội điều hành doanh nghiệp Nhật Bản đã có đề xuất rằng "Chiến dịch Go to" nên được thực hiện chủ yếu trong thời gian vắng khách để hồi sinh ngành du lịch sau Corona.

Hiệp hội đề xuất chính phủ nên tránh mùa bận rộn cuối năm và lễ Tết, đồng thời giảm tỷ lệ chiết khấu cho các kỳ nghỉ xuân, nghỉ lễ dài ngày và tập trung vào mùa vắng khách.

Ngoài ra, để số hóa du lịch, Hiệp hội điều hành doanh nghiệp Nhật Bản đang yêu cầu trợ cấp tài chính, tuyển dụng nhân lực có kiến thức chuyên môn và thiết lập hệ thống điều phối. Mặt khác, Hiệp hội cũng đề xuất kêu gọi các ngành như lưu trú, cơ sở du lịch, thực phẩm và đồ uống tiến hành số hóa để việc đặt phòng và thanh toán đều có thể được thực hiện trên điện thoại thông minh.

Hiệp hội cũng đang đề xuất mở rộng một hệ thống cho phép khách hàng nắm bắt trong thời gian thực cơ sở nào đông khách và cơ sở nào đang vắng khách .

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top