chính sách năng lượng

  1. yuki1485

    Xã hội Chuyển đổi năng lượng muộn màng của Nhật Bản : Các biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu trở nên mờ nhạt hơn do sự thay thế của chính quyền Kishida.

    "COP26" ( Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu), sẽ là diễn đàn thảo luận toàn cầu về các biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu, sẽ khai mạc tại Anh từ ngày 31. Ông Tetsuji Ida, thành viên ủy ban biên tập Kyodo News, sẽ giải thích những nỗ lực, tình...
Top