chứng nghiện rượu

  1. yuki1485

    Xã hội Sự quan ngại với chứng nghiện rượu do thảm họa Corona

    Mối quan tâm về chứng nghiện rượu ngày càng cao do tình trạng bất ổn xã hội ngày càng gia tăng do sự lan rộng lây nhiễm của virus Corona mới. Mặc dù số trường hợp ngộ độc rượu cấp tính đã giảm đáng kể, nhưng ảnh hưởng của việc kiềm chế ra ngoài đã hạn chế việc tổ chức "hội kiêng rượu", nơi những...
Top