chuyển đổi mạng

  1. yuki1485

    Xã hội Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản thành lập "Phòng tư vấn chuyển đổi mạng cho điện thoại thông minh"

    Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản sẽ khởi động dự án thử nghiệm "Phòng tư vấn chuyển đổi mạng cho điện thoại thông minh" để hỗ trợ các thủ tục chuyển đổi mạng cho điện thoại di động trong mùa hè này. Khi các nhà mạng di động đang giảm giá, trung tâm sẽ so sánh các dịch vụ của các nhà mạng từ...
Top