Xã hội Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản thành lập "Phòng tư vấn chuyển đổi mạng cho điện thoại thông minh"

Xã hội Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản thành lập "Phòng tư vấn chuyển đổi mạng cho điện thoại thông minh"

ダウンロード - 2021-01-05T143337.253.jpg


Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản sẽ khởi động dự án thử nghiệm "Phòng tư vấn chuyển đổi mạng cho điện thoại thông minh" để hỗ trợ các thủ tục chuyển đổi mạng cho điện thoại di động trong mùa hè này. Khi các nhà mạng di động đang giảm giá, trung tâm sẽ so sánh các dịch vụ của các nhà mạng từ quan điểm trung lập và hỗ trợ các thay đổi kiểu máy , gói cước và nhà mạng phù hợp với từng người dùng. Việc chính phủ chi tiền thuế và cung cấp nơi so sánh các dịch vụ tư nhân là việc chưa từng có tiền lệ.

Bộ Nội vụ và Truyền thông hình dung vai trò của "Phòng tư vấn" như một "cửa hàng bảo hiểm" xử lý các sản phẩm từ nhiều công ty bảo hiểm. Trong ngành điện thoại di động, các nhà phân phối có hợp đồng cá nhân với các công ty di động lớn và không giới thiệu kế hoạch từ các công ty khác. Ngoài ra, các gói cước di động rất phức tạp, với nhiều điều kiện nhận giảm giá khác nhau và không dễ so sánh. Sự khó hiểu như vậy cũng là một yếu tố không khuyến khích người dùng chuyển sang một nhà mạng khác và khuyến khích sự cạnh tranh giữa các nhà mạng bằng cách giới thiệu riêng lẻ các giao dịch tốt nhất qua phòng tư vấn.

Phòng tư vấn sẽ được mở tại hơn 3 địa điểm trên toàn quốc từ mùa hè năm nay. Hoạt động này được thuê ngoài cho các doanh nghiệp xử lý thiết bị đầu cuối đã qua sử dụng của khu vực tư nhân, doanh nghiệp sửa chữa, nhà bán lẻ hàng loạt, v.v. và một số doanh nghiệp đã thể hiện sự quan tâm.

Bộ Nội vụ và Truyền thông sẽ chịu khoảng 140 triệu yên, bao gồm chi phí xây dựng hệ thống và chi phí nhân công có thể so sánh các kế hoạch giá cước của các nhà mạng, và sẽ hỗ trợ thương mại hóa toàn diện trong tương lai. Bộ cũng sẽ xem xét một mô hình kinh doanh có thể duy trì tính trung lập mà không thiên vị đối với một nhà mạng cụ thể nào và một hệ thống đủ điều kiện cho các nhà khai thác.

Nền tảng cho việc chính phủ bắt đầu những nỗ lực như vậy là thực tế là người dùng không thể chọn gói cước phù hợp với họ. Theo một cuộc khảo sát về mức sử dụng của Bộ Nội vụ và Truyền thông, khoảng 40% người dùng có hợp đồng với các công ty di động lớn có gói dung lượng từ 20 GB trở lên mỗi tháng, nhưng khoảng 10% thực sự sử dụng lượng dữ liệu đến múc đó. Thực trạng là nhiều người đang phải trả thêm tiền.

img_3a8efa817ca626b99fb2b5db9eb86ad9545995.jpg


Về cước phí điện thoại di động, NTT Docomo và Softbank đã công bố kế hoạch giá cước mới. KDDI (au) cũng đang có kế hoạch công bố kế hoạch gói cước mới vào tháng Giêng, và môi trường thúc đẩy chuyển hợp đồng mạng di động đang được chính phủ thiết lập. Tuy nhiên, kế hoạch mới tập trung vào các thủ tục trực tuyến. Phòng tư vấn cũng sẽ xem xét hỗ trợ cho phép những người không quen thuộc với các thủ tục trên web có thể dễ dàng chuyển đổi mạng.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top