chuyển đổi

  1. yuri

    Sản phẩm Nghi ngờ về việc "phó thác cho bên ngoài". Lý do thực sự khiến DX Nhật Bản không tiến triển

    Tại Nhật Bản, chuyển đổi kỹ thuật số (DX) hiện đang thu hút sự chú ý như một chiến lược tăng trưởng doanh nghiệp. GAFA vẫn còn tiên tiến khi nói đến DX, nhưng nhiều công ty lớn của Nhật Bản lần đầu tiên nói rằng "đó không phải là đặc biệt" đối với các công ty đã phát triển nhanh chóng từ các...
Top