cơ sở tiêm chủng

  1. yuki1485

    Covid-19 Nhật Bản : Tiêm chủng tại 8 trường đại học từ ngày 21.

    Về việc tiêm chủng virus Corona mới trong khuôn viên trường đại học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản ông Koichi Hagiuda đã tiết lộ trong một cuộc họp báo sau cuộc họp Nội các vào ngày 15 rằng dự kiến việc tiêm chủng sẽ bắt đầu vào ngày 21 tại 8 trường đại...
Top