cơm nắm

  1. yuri

    Doanh nghiệp Lý do vì sao "cơm nắm cao cấp" tại các cửa hàng tiện lợi vẫn tiếp tục bán chạy bất chấp đại dịch corona

    Dưới ảnh hưởng của đại dịch corona, doanh số bán cơm nắm tại các cửa hàng tiện lợi lớn đang thay đổi. Theo Seven-Eleven Nhật Bản, doanh số bán cơm nắm thông thường, chẳng hạn như loại cơm nắm hình tam giác, đã gặp khó khăn do lượng khách hàng giảm kể từ tháng 3 năm 2020, khi dịch bệnh lây lan...
Top