con dấu

 1. yuki1485

  Thủ tục Thủ tục hành chính như giấy chứng nhận cư trú, kiểm định ô tô....hướng đến bãi bỏ hoàn toàn con dấu .

  Con dấu sẽ biến mất khỏi hầu hết các thủ tục hành chính. Những giấy tờ với con dấu bình thường sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn, và việc đóng dấu sẽ biến mất khi yêu cầu bản sao giấy chứng nhận cư trú, đơn đăng ký thông báo chuyển đến / vào , giấy đăng ký kết hôn, v.v. Những gì còn lại là một phần nhỏ của...
 2. yuki1485

  Xã hội Con dấu là văn hóa của Nhật Bản ? Hay là một món đồ vô ích không cần thiết ?

  Hợp lý hóa nhanh chóng hành chính và nghiệp vụ . Tương lai của con dấu là ? Kể từ khi thay thế chính quyền Suga, việc số hóa và hợp lý hóa hành chính và nghiệp vụ đang tiến triển nhanh chóng trong toàn xã hội. Đây là một xu hướng rất tốt, giảm chi phí vận hành mang lại lợi ích lớn cho toàn xã...
 3. kamikaze

  Tập quán Văn hóa của "con dấu" của Nhật Bản đang cản trở là việc từ xa

  Tại Nhật Bản con dấu được sử dụng thay cho chữ ký. Trong mọi giao dịch đều cần sử dụng đến con dấu. Là người nước ngoài có kinh nghiệm làm việc tại Nhật chắc chắn sẽ có kỷ niệm về việc đi làm con dấu khi mới qua Nhật hay ký ức không đẹp về việc giao dịch không thành chỉ vì quên con dấu hay sử...
Top