Thủ tục Thủ tục hành chính như giấy chứng nhận cư trú, kiểm định ô tô....hướng đến bãi bỏ hoàn toàn con dấu .

Thủ tục Thủ tục hành chính như giấy chứng nhận cư trú, kiểm định ô tô....hướng đến bãi bỏ hoàn toàn con dấu .

Con dấu sẽ biến mất khỏi hầu hết các thủ tục hành chính. Những giấy tờ với con dấu bình thường sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn, và việc đóng dấu sẽ biến mất khi yêu cầu bản sao giấy chứng nhận cư trú, đơn đăng ký thông báo chuyển đến / vào , giấy đăng ký kết hôn, v.v. Những gì còn lại là một phần nhỏ của thủ tục với con dấu đã đăng ký. Ngay cả khi chính phủ có thể đạt được mục tiêu “loại bỏ con dấu”, sẽ rất khó để đơn giản hóa và số hóa các thủ tục vốn là những mục tiêu ban đầu.

Khi Bộ trưởng cải cách hành chính Taro Kono yêu cầu các bộ ngành báo cáo, 99% trong số 14.700 thủ tục hành chính cần con dấu đã có câu trả lời “sẽ bãi bỏ”. Liên quan đến khoảng 12.400 thủ tục có thể thực hiện ngay cả với con dấu bình thường cũng sẽ loại bỏ hoàn toàn.Chính phủ sẽ sửa đổi pháp lệnh vào cuối năm nay, và những pháp lệnh yêu cầu sửa đổi luật sẽ được thông qua trong phiên họp thông thường của Quốc hội vào năm tới.

Sẽ trở thành việc không cần con dấu trong thủ tục quen thuộc với hơn 10 triệu trường hợp mỗi năm . Ví dụ, khoảng 65 triệu yêu cầu bản sao giấy chứng minh cư trú đến các quận, thành phố hàng năm. Hiện nay đang yêu cầu việc đóng dấu hoặc ký chữ ký , nhưng Bộ Nội vụ và Truyền thông sẽ bãi bỏ cả hai . Sẽ xác nhận danh tính của người nộp đơn xác bằng các giấy tờ như giấy phép lái xe hoặc thẻ My Number. Dự kiến sẽ không có con dấu khi yêu cầu cấp bản sao hộ khẩu. Mặc dù không có cơ sở pháp lý, có thể thấy rằng cũng có một số chính quyền địa phương yêu cầu con dấu như một tập quán, và Bộ Tư pháp sẽ hủy bỏ triệt để con dấu bằng cách thông báo nếu cần thiết.

Việc kiểm định xe ô tô, theo pháp lệnh của Bộ của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, trong đơn đăng ký có cột đóng dấu người sử dụng xe, nhưng được cho là sẽ xem xét lại. Văn phòng Nội các sẽ loại bỏ thủ tục xác nhận đủ điều kiện nhận trợ cấp con cái. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cũng sẽ ngừng đóng dấu các tài liệu trình báo khi người sử dụng lao động đã trả tiền thưởng cho người lao động. Bộ trưởng Bộ Cải cách Hành chính Kono nói, "Hành vi đóng con dấu làm sẵn sẽ không trở thành việc chứng thực một cá nhân", và ông cho rằng con dấu bình thường không đủ như là một phương tiện của việc xác minh danh tính.

Hệ thống chứng nhận con dấu sẽ được duy trì. Đối với đăng ký bất động sản khi chuyển quyền sở hữu đất, và đối với các đơn đăng ký thương mại / doanh nghiệp như thành lập công ty, con dấu đã đăng ký vẫn có giá trị. Theo Bộ Tư pháp, "yêu cầu xác minh danh tính nghiêm ngặt đối với các thủ tục liên quan đến tín dụng của bất động sản và các công ty có giá trị tài sản cao." Ngoài ra, số lượng thủ tục yêu cầu hàng nghìn con dấu đã đăng ký và công chứng, chẳng hạn như bản thỏa thuận phân chia tài sản trong kê khai thuế thừa kế sẽ được thu hẹp xuống còn khoảng 80.

Mặt khác, Bộ Tư pháp sẽ để lại chữ ký trên đơn đăng ký kết hôn / ly hôn. Một người phụ trách của Bộ giải thích: “ Nếu có sự“ giả mạo ”của người khác thì cần để lại chữ ký trở thành bằng chứng của việc xét xử yêu cầu hủy hôn”.

Mặc dù ngay cả các chính quyền các địa phương trên toàn quốc cũng đang xem xét lại lần lượt , và trào lưu bãi bỏ con dấu ngày càng mạnh, nhưng thẻ My Number không phổ biến và có nhiều thủ tục phải thực hiện tại quầy thủ tục. Vì mỗi cơ quan hành chính hoặc chính quyền địa phương có hình thức tài liệu và phương pháp điền vào khác nhau nên sẽ không có triển vọng thống nhất.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Đính kèm

  • ダウンロード (27).jpg
    ダウンロード (27).jpg
    8.5 KB · Lượt xem: 384

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top