công chức

  1. yuki1485

    Pháp luật Nhật Bản : Tuổi nghỉ hưu của công chức nhà nước đến 65 tuổi , theo luật sửa đổi trước năm 2031.

    Luật Công chức Quốc gia sẽ dần dần nâng tuổi nghỉ hưu của các nhân viên công chức thông thường từ 60 lên 65 tuổi vào năm tài chính 2031, đã được ban hành tại phiên họp toàn thể của Hạ viện vào ngày 4 tháng 8. Với tỷ lệ sinh ngày càng giảm và già hóa dân số, chính phủ có kế hoạch tạo ra một nơi...
Top