Pháp luật Nhật Bản : Tuổi nghỉ hưu của công chức nhà nước đến 65 tuổi , theo luật sửa đổi trước năm 2031.

Pháp luật Nhật Bản : Tuổi nghỉ hưu của công chức nhà nước đến 65 tuổi , theo luật sửa đổi trước năm 2031.

https___imgix-proxy.n8s.jp_DSXZQO0678405004062021000000-1.jpg


Luật Công chức Quốc gia sẽ dần dần nâng tuổi nghỉ hưu của các nhân viên công chức thông thường từ 60 lên 65 tuổi vào năm tài chính 2031, đã được ban hành tại phiên họp toàn thể của Hạ viện vào ngày 4 tháng 8.

Với tỷ lệ sinh ngày càng giảm và già hóa dân số, chính phủ có kế hoạch tạo ra một nơi để các nhân viên công chức có kiến thức và kinh nghiệm đóng vai trò tích cực và đáp ứng với tình trạng ngày càng thiếu hụt nhân công.

Theo sửa đổi, tuổi nghỉ hưu sẽ được nâng lên 61 tuổi vào năm tài chính 2023 và cứ hai năm một lần kể từ thời điểm và lên 65 tuổi vào năm tài chính 2031. Ngoài ra, một hệ thống tuổi nghỉ hưu sẽ được đưa ra đồng thời với việc xem xét tuổi nghỉ hưu, và những nhân viên đến tuổi 60 về nguyên tắc sẽ bị loại khỏi chức quản lý. Mức lương sẽ là 70% số tiền được trả cho đến thời điểm đó, tham khảo từ các công ty tư nhân.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Your content here
Top