công ciệc từ xa

  1. yuki1485

    Việc làm Phần lớn các công ty đã đưa vào công việc từ xa "có nhiều bất lợi hơn" . Sự đảo ngược trong ngành dịch vụ thông tin.

    Về công việc từ xa, phần lớn các công ty đã áp dụng "có nhiều bất lợi " hơn là thuận lợi . Teikoku Databank đã công bố kết quả khảo sát như trên vào ngày 10 tháng 2. Trong số 1837 công ty được khảo sát (không phân biệt ngành nghề), 31,5% trả lời rằng họ đang "thực hiện công việc từ xa." Trong...
Top