Việc làm Phần lớn các công ty đã đưa vào công việc từ xa "có nhiều bất lợi hơn" . Sự đảo ngược trong ngành dịch vụ thông tin.

Việc làm Phần lớn các công ty đã đưa vào công việc từ xa "có nhiều bất lợi hơn" . Sự đảo ngược trong ngành dịch vụ thông tin.

Về công việc từ xa, phần lớn các công ty đã áp dụng "có nhiều bất lợi " hơn là thuận lợi . Teikoku Databank đã công bố kết quả khảo sát như trên vào ngày 10 tháng 2.

ダウンロード - 2022-02-14T160226.545.jpg


Trong số 1837 công ty được khảo sát (không phân biệt ngành nghề), 31,5% trả lời rằng họ đang "thực hiện công việc từ xa." Trong số này, 15,1% cho biết họ gặp nhiều thuận lợi hơn và 16,4% cho biết họ gặp nhiều bất lợi hơn, và 52,1% các công ty thực hiện công việc từ xa cảm thấy mình gặp nhiều bất lợi hơn.

Trong các ngành có thể được phân loại là "dịch vụ thông tin" bao gồm phát triển hợp đồng phần mềm và phần mềm đóng gói, 81,0% công ty trả lời rằng họ đang triển khai công việc từ xa và tỷ lệ thực hiện theo ngành là cao nhất. Trong số này, 47,6% trả lời rằng họ có nhiều thuận lợi hơn và 33,3% trả lời rằng họ có nhiều bất lợi hơn, điều này đối lập với kết quả của toàn bộ các công ty, và nhiều tiếng nói cảm nhận được sự thuận lời .

Khi tóm tắt các giá trị chính của công việc từ xa được thu thập bằng câu trả lời tự do , "sử dụng hiệu quả thời gian đi làm và thời gian đi lại" là cao nhất với 35,7%. Theo sau là "Ngăn ngừa lây nhiễm virus Corona mới" và "Đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống" là 13,0%.

26,8% số người được hỏi trả lời rằng “giao tiếp nội bộ giảm và khó giao tiếp”, đây là câu trả lời nhiều nhất . Tiếp theo là 19,3% cho "công việc có thể làm được còn hạn chế" và 14,6% cho rằng "khó nắm bắt được tiến độ và kết quả".

Cuộc khảo sát được thực hiện trên Internet từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 2, nhắm vào đối tượng là 1837 công ty trên toàn quốc.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top