công khai

  1. yuri

    Pháp luật Nhật Bản: Bắt buộc công khai các quỹ nghiên cứu từ nước ngoài ... Hình phạt để ngăn chặn sự rò rỉ của công nghệ tiên tiến và báo cáo sai sự thật

    Chính phủ đã quyết định yêu cầu các nhà nghiên cứu nhận được hỗ trợ tài chính từ chính phủ phải công khai tình trạng tài trợ, bao gồm cả nước ngoài. Phương châm liên quan đến kinh phí nghiên cứu công sẽ được sửa đổi vào cuối năm nay. Mục đích là tăng cường tính minh bạch của các nguồn tài trợ và...
Top