Pháp luật Nhật Bản: Bắt buộc công khai các quỹ nghiên cứu từ nước ngoài ... Hình phạt để ngăn chặn sự rò rỉ của công nghệ tiên tiến và báo cáo sai sự thật

Pháp luật Nhật Bản: Bắt buộc công khai các quỹ nghiên cứu từ nước ngoài ... Hình phạt để ngăn chặn sự rò rỉ của công nghệ tiên tiến và báo cáo sai sự thật

Chính phủ đã quyết định yêu cầu các nhà nghiên cứu nhận được hỗ trợ tài chính từ chính phủ phải công khai tình trạng tài trợ, bao gồm cả nước ngoài. Phương châm liên quan đến kinh phí nghiên cứu công sẽ được sửa đổi vào cuối năm nay. Mục đích là tăng cường tính minh bạch của các nguồn tài trợ và ngăn chặn sự rò rỉ của công nghệ tiên tiến ra nước ngoài. Bộ trưởng khoa học và công nghệ Inoue tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với báo Yomiuri.

Mục tiêu của việc công khai là nguồn kinh phí cho các nhà nghiên cứu đã đăng ký "hệ thống tài trợ nghiên cứu cạnh tranh" quốc gia để nhận được trợ cấp công. Theo hệ thống này, chín bộ và cơ quan đã lập ngân sách tổng cộng 127 trường hợp, tương đương khoảng 720 tỷ yên, trong ngân sách năm nay. Các khoản "trợ cấp nghiên cứu khoa học" thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ chiếm khoảng 30% (khoảng 230 tỷ yên).

Việc sửa đổi phương châm yêu cầu các nhà nghiên cứu phải kê khai tất cả các nguồn tài trợ, kể cả nước ngoài, khi nộp đơn xin tài trợ công. Nếu bạn đưa ra điều gì đó không đúng sự thật, bạn sẽ thực hiện các biện pháp như từ chối hoặc hủy bỏ việc thông qua quỹ nghiên cứu và hạn chế các ứng tuyển mới.

Yêu cầu các tổ chức mà các nhà nghiên cứu trực thuộc, chẳng hạn như các trường đại học và các tổ chức phân bổ quỹ nghiên cứu, chẳng hạn như Hiệp hội xúc tiến khoa học Nhật Bản và Hiệp hội xúc tiến khoa học và công nghệ Nhật Bản (JST), hiểu rõ thực tế tình hình tài chính của các nhà nghiên cứu.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Inoue nói, “tôi muốn sửa đổi các phương châm vào cuối năm nay. Chúng tôi sẽ giúp các nhà nghiên cứu có thể chịu trách nhiệm về việc họ nhận tiền từ đâu và có trách nhiệm với những gì họ dang học." Ông nhấn mạnh: “nếu bạn khai khống, tất nhiên sẽ bị phạt như không chấp nhận đơn xin tài trợ nghiên cứu”.

 

Đính kèm

  • ダウンロード vb.png
    ダウンロード vb.png
    7.4 KB · Lượt xem: 165

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top