công nghệ 5g

  1. yuri

    Công nghệ Nhật Bản: Dự thảo nòng cốt phổ biến 5G ở mức 98% vào cuối năm 2023. Số hóa "ngay lập tức trong 5 năm"

    Vào ngày 1, chính phủ sẽ đưa chính sách tăng tỷ lệ phủ sóng khu vực của tiêu chuẩn tốc độ cao, dung lượng lớn "5G" cho truyền thông lên 98% trong dự thảo hướng dẫn cơ bản về quản lý kinh tế và tài chính, "dự thảo nòng cốt". Đây là một phần trong các biện pháp mà chính quyền Suga thực hiện để...
Top