công nghệ nhật bản

  1. yuki1485

    Công nghệ Siêu máy tính "Fugaku" góp phần vào dự đoán lũ lụt sóng thần , tăng tốc hoạt động toàn diện.

    Viện Nghiên cứu Quốc tế Khoa Học Thảm họa của Đại học Tohoku thông báo rằng đã thành công trong việc phát triển trí thông minh nhân tạo (AI) có thể dự báo tức thời sóng thần lũ lụt với độ phân giải cao bằng cách sử dụng siêu máy tính tốt nhất thế giới "Fugaku". Trong khi đó, RIKEN thông báo rằng...
Top