công ty

  1. kamikaze

    Kinh tế Nhờ làm việc từ xa giảm 65% số người đi làm trong lần tuyên bố tình trạng khẩn cấp thứ hai. 37% công ty giảm 70% nhân viên đi làm

    Hôm qua, ngày 29 tháng 1, Hiệp hội Kinh tế Nhật Bản đã công bố kết quả khảo sát tình tình làm việc từ xa trong dịp tuyên bố tình trạng khẩn cấp được ban ra lần thứ 2 này. Trước việc chính phủ yêu cầu giảm 70% số người đi làm, trừ những xưởng sản xuất không thể thực hiện hình thức làm việc từ xa...
Top