Kinh tế Nhờ làm việc từ xa giảm 65% số người đi làm trong lần tuyên bố tình trạng khẩn cấp thứ hai. 37% công ty giảm 70% nhân viên đi làm

Kinh tế Nhờ làm việc từ xa giảm 65% số người đi làm trong lần tuyên bố tình trạng khẩn cấp thứ hai. 37% công ty giảm 70% nhân viên đi làm

Hôm qua, ngày 29 tháng 1, Hiệp hội Kinh tế Nhật Bản đã công bố kết quả khảo sát tình tình làm việc từ xa trong dịp tuyên bố tình trạng khẩn cấp được ban ra lần thứ 2 này. Trước việc chính phủ yêu cầu giảm 70% số người đi làm, trừ những xưởng sản xuất không thể thực hiện hình thức làm việc từ xa ra thì các công ty tại 11 tỉnh thành phố thuộc đối tượng tuyên bố khẩn cấp đã giảm 65% số người đi làm. Mặt khác số công ty giảm trên 70% số nhân viên đi làm chỉ chiếm 37% mà thôi.

tokyo-henyo.jpg


Trước lời kêu gọi tăng cường làm việc từ xa, giảm số người đi làm của chính phủ, Hiệp hội này đã kêu gọi các công ty thành viên đẩy mạnh hình thức làm việc từ xa nhiều hơn nữa.

Theo kết quả khảo sát, công ty càng ít nhân viên tỷ lệ giảm người đi làm càng nhỏ. Ngoài số công ty thực hiện cắt giảm trên 70% số người đi làm ra thì 27% số công ty tiến hành giảm số người đi làm từ 50 đến dưới 70%, 18% công ty giảm 30 đến dưới 50% số người đi làm, 17% số công ty giảm số người đi làm dưới 30%. Và, 90% công ty trả lời đã thực hiện phương thức làm việc từ xa.

Thời gian điều tra là từ 15 đến 22 tháng 1. Đối tượng là 1648 công ty được hỏi trong đó có 505 công ty trả lời.

 

Bài viết liên quan

Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Your content here
Top