công việc bán thời gian

  1. yuki1485

    Việc làm Sự cô lập "900.000 người thất nghiệp vô hình " của phụ nữ làm công việc bán thời gian.

    Do sự lan rộng của virus Corona mới, số lượng người làm việc bán thời gian gặp khó khăn về tài chính đang tăng lên nhanh chóng. Theo ước tính của Viện nghiên cứu Nomura, số người "thất nghiệp thực chất" bị giảm việc làm hơn 50% và không được nhận trợ cấp nghỉ việc đã lên tới 900.000 người vào...
Top