công việc phụ

  1. yuki1485

    Việc làm Nhật Bản : Cứ 5 người thì có 1 người có kinh nghiệm "công việc phụ". Các hộ gia đình có thu nhập hàng năm cao hơn có xu hướng tăng

    Khoảng 20% số người có kinh nghiệm làm công việc phụ. Fourit (Shibuya-ku, Tokyo), điều hành một doanh nghiệp quảng cáo trên Internet, đã công bố kết quả của một cuộc khảo sát. Rõ ràng là thu nhập hộ gia đình hàng năm càng cao thì tỷ lệ người có công việc phụ càng cao. 19,7% số người được hỏi...
  2. yuki1485

    Việc làm 24,2% người Nhật được hỏi “đang làm công việc phụ”, lý do là ?

    Lý do công việc phụ bỏ xa lý do từ vị trí thứ hai trở xuống, ở vị trí thứ nhất là “bù đắp thiếu hụt thu nhập” . Vào giữa tháng 5, Hiệp hội tri thức (quận Chiyoda, Tokyo), điều hành một văn phòng ảo, đã tiến hành một bảng khảo sát câu hỏi về tình hình thực tế của các công việc phụ cho 2401 đối...
Top