công việc phụ

  1. yuki1485

    Việc làm 24,2% người Nhật được hỏi “đang làm công việc phụ”, lý do là ?

    Lý do công việc phụ bỏ xa lý do từ vị trí thứ hai trở xuống, ở vị trí thứ nhất là “bù đắp thiếu hụt thu nhập” . Vào giữa tháng 5, Hiệp hội tri thức (quận Chiyoda, Tokyo), điều hành một văn phòng ảo, đã tiến hành một bảng khảo sát câu hỏi về tình hình thực tế của các công việc phụ cho 2401 đối...
Top