Việc làm Nhật Bản : Cứ 5 người thì có 1 người có kinh nghiệm "công việc phụ". Các hộ gia đình có thu nhập hàng năm cao hơn có xu hướng tăng

Việc làm Nhật Bản : Cứ 5 người thì có 1 người có kinh nghiệm "công việc phụ". Các hộ gia đình có thu nhập hàng năm cao hơn có xu hướng tăng

20230314-00000061-zdn_mkt-000-1-view.jpg


Khoảng 20% số người có kinh nghiệm làm công việc phụ. Fourit (Shibuya-ku, Tokyo), điều hành một doanh nghiệp quảng cáo trên Internet, đã công bố kết quả của một cuộc khảo sát. Rõ ràng là thu nhập hộ gia đình hàng năm càng cao thì tỷ lệ người có công việc phụ càng cao.

19,7% số người được hỏi trả lời rằng họ đã có một công việc phụ. 34,0% số người được hỏi trả lời rằng họ “quan tâm” mặc dù họ không có kinh nghiệm làm công việc phụ .

Theo nhóm tuổi, những người ở độ tuổi 30 (23,0%) có nhiều kinh nghiệm làm công việc phụ nhất, tiếp theo là những người ở độ tuổi 20 (20,8%) và 40 (20,0%). Mặt khác, những người ở độ tuổi 60 (58,2%) chưa từng làm công việc phụ và không có kế hoạch để làm.

Theo thu nhập hộ gia đình hàng năm, 25,4% những người có thu nhập hộ gia đình hàng năm từ 10 triệu yên trở lên đã từng làm công việc phụ, cao hơn 5,7 điểm so với mức trung bình chung. Ngoài ra, khi thu nhập hộ gia đình hàng năm tăng lên, tỷ lệ phần trăm những người có công việc phụ cũng tăng lên.

Khảo sát được thực hiện trực tuyến với 5.000 người trong độ tuổi từ 18 đến 69 trên toàn quốc, thực hiện vào ngày 28 tháng 2.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top