#coronavirus

  1. yuri

    Covid-19 Nhật Bản: Gỡ bỏ tuyên bố tại khu vực Kansai và tiếp tục duy trì tuyên bố đối với các tỉnh lân cận của Tokyo

    Vào chiều nay (ngày 21 tháng 5), trong 8 tỉnh thành phố đang tiếp tục áp dụng tuyên bố khẩn cấp do sự lây lan của virus corona mới, chính phủ sẽ tiến hành gỡ bỏ tuyên bố này đối với 3 tỉnh thành phố ở khu vực Kansai đó là Kyoto, Osaka và Hyogo. 4 tỉnh nằm ở vùng trung tâm như là Saitama, Chiba...
Top