Covid-19 Nhật Bản: Gỡ bỏ tuyên bố tại khu vực Kansai và tiếp tục duy trì tuyên bố đối với các tỉnh lân cận của Tokyo

Covid-19 Nhật Bản: Gỡ bỏ tuyên bố tại khu vực Kansai và tiếp tục duy trì tuyên bố đối với các tỉnh lân cận của Tokyo

Vào chiều nay (ngày 21 tháng 5), trong 8 tỉnh thành phố đang tiếp tục áp dụng tuyên bố khẩn cấp do sự lây lan của virus corona mới, chính phủ sẽ tiến hành gỡ bỏ tuyên bố này đối với 3 tỉnh thành phố ở khu vực Kansai đó là Kyoto, Osaka và Hyogo.

4 tỉnh nằm ở vùng trung tâm như là Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa và Hokkaido sẽ tiếp tục áp dụng tuyên bố khẩn cấp, vào ngày 28 chính phủ sẽ quyết định xem có tiến hành gỡ bỏ theo thời hạn của tuyên bố vào cuối tháng này hay không.

Vào sáng ngày 21, chính phủ đã tham khảo ý kiến của ủy ban tư vấn về các chính sách đối phó cơ bản được tạo ra bởi các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và các nhà kinh tế học về chính sách gỡ bỏ và được chấp thuận.

Bộ trưởng bộ phục hồi kinh tế, ông Yasutoshi Nishimura chỉ ra rằng 3 tỉnh thành phố ở khu vực Kansai đã đáp ứng đủ các tiêu chí để gỡ bỏ với "số người nhiễm mới là dưới 0,5 người trên tổng số 100.000 người trong một tuần gần nhất". Ngoài ra ông cũng chia sẻ rằng "người ta đánh giá rằng việc gỡ bỏ tuyên bố khẩn cấp là phù hợp, bởi vì hệ thống cung cấp y tế và hệ thống giám sát được công nhận là đủ đáp ứng".

Để đáp ứng điều này, chính phủ sẽ báo cáo trước với ủy ban chỉ đạo của cả thượng nghị viện và hạ nghị viện được tổ chức vào chiều cùng ngày, và đưa ra quyết định tại Trụ sở chính sách của chính phủ.

 

Đính kèm

  • 20200521-00000033-jij-000-14-view.jpg
    20200521-00000033-jij-000-14-view.jpg
    80.7 KB · Lượt xem: 14,155

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top