cột điện

  1. yuri

    Xã hội Nhật Bản: Bắt đầu loại bỏ các cột điện tại các tuyến đường vận chuyển khẩn cấp trong thành phố, dự kiến hoàn thành 100% vào năm 2050

    Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch đã thông báo vào ngày 9 rằng họ sẽ bắt đầu loại bỏ các cột điện dự kiến hoàn thành vào năm 2050 cho tất cả các tuyến đường giao thông khẩn cấp trong khu vực đô thị. Kế hoạch này đã được đưa vào phác thảo của kế hoạch tiếp theo nhằm thúc...
Top