Xã hội Nhật Bản: Bắt đầu loại bỏ các cột điện tại các tuyến đường vận chuyển khẩn cấp trong thành phố, dự kiến hoàn thành 100% vào năm 2050

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch đã thông báo vào ngày 9 rằng họ sẽ bắt đầu loại bỏ các cột điện dự kiến hoàn thành vào năm 2050 cho tất cả các tuyến đường giao thông khẩn cấp trong khu vực đô thị. Kế hoạch này đã được đưa vào phác thảo của kế hoạch tiếp theo nhằm thúc đẩy việc loại bỏ các cột điện từ năm 2021.

ダウンロード - 2021-02-10T093831.358.jpg


Các tuyến đường vận chuyển khẩn cấp được chỉ định bởi các tỉnh thành phố dựa trên Luật cơ bản về biện pháp đối phó thiên tai để đảm bảo các phương tiện cấp cứu đi qua trong trường hợp có thiên tai. Khoảng 20.000 km nằm trong khu vực thành phố, và tỷ lệ bắt đầu loại bỏ cột điện vào năm 2019 là khoảng 38%. Trong những năm 2050, tỷ lệ này sẽ được nâng lên 100%.

 

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để gửi phản hồi

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi phản hồi

Đăng ký

Hãy đăng ký làm thành viên. Việc này rất đơn giản!

Đăng nhập

Bạn là thành viên? Hãy đăng nhập tại đây.

Top