cư trú bất hợp pháp

  1. kamikaze

    Người Việt Người Việt chạy xe "Uber eats" vi phạm luật giao thông bị cảnh sát Nagoya bắt

    Theo tin từ TBS news ngày 29 tháng 1 cảnh sát Nagoya đã phát lệnh tái bắt giữ một người Việt Nam lý do là vì ngày 16 tháng 1, trong lúc chuyển phát đồ cho dịch vụ Uber Eats người này đã vi phạm luật giao thông không dừng theo bảng hiệu chỉ đường, khi bị cảnh sát giao thông hỏi thì chạy và đường...
Top