cúm mùa

  1. yuri

    Xã hội Nhật Bản: Thời gian tiêm phòng cúm là khi nào? Ưu tiên vắc-xin corona mới?

    Hiệp hội các bệnh truyền nhiễm Nhật Bản dự đoán rằng dịch cúm mùa đông năm nay "có thể gây ra đợt dịch lớn." Do đó nên tích cực tiêm chủng. Khi nào tôi nên đánh Tôi đã hỏi một chuyên gia. Hiệp hội các bệnh truyền nhiễm Nhật Bản đã tổng kết khái niệm tiêm phòng cúm mùa 2021 - 2022 và “khuyến cáo...
Top