cước điện thoại

  1. yuri

    Doanh nghiệp Tại sao việc giảm cước điện thoại di động quá mức không được lòng công chúng

    Suy nghĩ với "giá đỗ". Giá rẻ có tốt không? Một trong những chính sách chính của chính quyền Suga là giảm cước điện thoại di động. Lần này, tôi muốn suy nghĩ về việc "giá rẻ có thực sự tốt?" Tuy nhiên, không cần phải nói, nếu bạn muốn mua sắm bất cứ thứ gì, tốt hơn là nên rẻ và nếu đó là những...
Top