cuộc sống nghèo khó

  1. yuri

    Xã hội Sống trong cảnh nghèo khó do đại dịch corona ... Tiếng nói tha thiết đối với các vấn đề kinh tế và xã hội

    Số người gặp khó khăn trong cuộc sống ngày càng tăng do tình trạng giảm việc làm và tiêu dùng giảm do sự lây lan của đại dịch corona mới. Các tiếng nói kêu gọi tăng cường và cải cách an sinh xã hội cũng đang gia tăng ở tỉnh Kumamoto. "Không có cách nào để nhận phúc lợi xã hội." Một phụ nữ 62...
Top